ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ EYETECH ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2007, ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງກ່ຽວກັບລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໂດຍຜ່ານການບໍລິຫານງານຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຄົນອັງກິດ ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນຳໃນການຈັດຫາລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງເຊື່ອຖືໄດ້ ພ້ອມທັງຍັງມີບໍລິການແຈ້ງເຕືອນຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງອີກດ້ວຍ.

ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຫລັກຂອງພວກເຮົາປະກອບມີ:

  • ລະບົບກວດຈັບການບຸກລຸກ ແລະ ບໍລິການແຈ້ງເຕືອນ 24 ຊົ່ວໂມງ
  • ລະບົບກວດຈັບ ແລະ ປ້ອງກັນອັກຄີໄພ
  • ລະບົບການເຝົ້າລະວັງຜ່ານວິດີໂອສະແດງຜົນ
  • ລະບົບຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ
  • ລະບົບປະຕູອັດຕະໂນມັດ 
  • ລະບົບສຽງເຕືອນ
  • ເຄື່ອງກວດຈັບໂລຫະ ແລະ ເຄື່ອງ X-Ray

ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍບໍລິສັດຊັ້ນນຳຈາກຫລາຍຂະແໜງການເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ສະຖານທູດ, ອົງການສາກົນຕ່າງໆ ລວມເຖິງລູກຄ້າທົ່ວໄປກໍໄດ້ໃຊ້ບໍລິການນຳພວກເຮົາເຊັ່ນກັນ. ດ້ວຍການບໍລິການທີ່ມີຄວາມຮອບຄອບ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າ ແລະ ເສີມສ້າງສຳພັນທີ່ດີນຳກັນຕະຫລອດມາ ເພາະພວກເຮົາຄຳນຶງເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອສົ່ງໄປຍັງລູກຄ້າທຸກທ່ານຢູ່ສະເໝີ.

ເມື່ອທ່ານຕ້ອງເລືອກລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພໃດໜຶ່ງ ທ່ານຕ້ອງເລືອກບໍລິສັດທີ່ຈະສາມາດສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໃຫ້ກັບທ່ານ, ພວກເຮົາ ບໍລິສັດ Eyetech ຍິນດີໃຫ້ບໍລິການທຸກທ່ານ ດ້ວຍສິນຄ້າທີ່ທ່ານສາມາດເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ ວ່າຈະສາມາດປົກປ້ອງຕົວທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ. . .

lo
en_GB lo