Eyetech logo_Eyetech Security Systems

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ EYETECH ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2007, ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງກ່ຽວກັບລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໂດຍຜ່ານການບໍລິຫານງານຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຄົນອັງກິດ ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນຳໃນການຈັດຫາລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງເຊື່ອຖືໄດ້ ພ້ອມທັງຍັງມີບໍລິການແຈ້ງເຕືອນຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງອີກດ້ວຍ.

ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຫລັກຂອງພວກເຮົາປະກອບມີ:

  • Intruder Alarms & Alarm Monitoring Services
  • Fire Alarms & Fire Suppression Systems
  • CCTV & IP Video Surveillance
  • ລະບົບຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ
  • ລະບົບປະຕູອັດຕະໂນມັດ 
  • ລະບົບສຽງເຕືອນ
  • ເຄື່ອງກວດຈັບໂລຫະ ແລະ ເຄື່ອງ X-Ray

ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍບໍລິສັດຊັ້ນນຳຈາກຫລາຍຂະແໜງການເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ສະຖານທູດ, ອົງການສາກົນຕ່າງໆ ລວມເຖິງລູກຄ້າທົ່ວໄປກໍໄດ້ໃຊ້ບໍລິການນຳພວກເຮົາເຊັ່ນກັນ. ດ້ວຍການບໍລິການທີ່ມີຄວາມຮອບຄອບ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າ ແລະ ເສີມສ້າງສຳພັນທີ່ດີນຳກັນຕະຫລອດມາ ເພາະພວກເຮົາຄຳນຶງເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອສົ່ງໄປຍັງລູກຄ້າທຸກທ່ານຢູ່ສະເໝີ.

When choosing critical security and fire detection systems, you need a company and technologies you can trust. . .

lo