Eyetech logo_Eyetech Security Systems

FIRE ALARM SYSTEMS

L@titude_Fire Alarm Control System_Eyetech Security Systems

ລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພຈະດຳເນີນການຜ່ານການກວດຈັບຄວັນ ຄວາມຮ້ອນ ຫລື ການຜ່ານລະບົບການກວດຈັບພິິເສດເຊັ່ນ ລະບົບ OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) ຄວາມສາມາດໃນການກວດຈັບຂອງລະບົບແມ່ນຂຶ້ນກັບໂຄງສ້າງຂອງອາຄານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ລະບົບສາມາດລາຍງານໂດຍກົງໄປຍັງສູນຕິດຕາມເຕືອນໄພ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງພວກເຮົາ ຈາກນັ້ນບໍລິການສຸກເສີນສາມາດຖືກເອີ້ນໃຊ້ໄດ້ທັນທີ.

ລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພສາມາດທີ່ຈະກວດສອບ ແລະ ລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ມີການເກີດເພີງໄໝ້ໄດ້ຈາກການກວດຈັບຂອງລະບົບ ມັນເໝາະສຳລັບຕິດຕັ້ງທີ່ໂຮງແຮມ ຫລື ອາຄານຕ່າງໆ ເພາະເປັນບ່ອນທີ່ອາດຈະເກີດເພີງໃໝ້ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດ ແຜ່ລາມໄດ້ຢ່າງໄວວາ.

ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຍັງມີລະບົບແບບ FirePro Xtinguish ທີ່ນິຍົມຕິດຕັ້ງໄວ້ພາຍໃນຫ້ອງເຊີເວີ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນ ເມື່ອປຽບທຽບລະບົບ FirePro Xtinguish ກັບລະບົບອື່ນ ເຫັນໄດ້ວ່າມັນຕົວເລືອກທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງກວ່າ, ປະຫຍັດກວ່າ, ມີການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ປອດໄພກວ່າ.

lo