ລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພ

ລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພຈະດຳເນີນການຜ່ານການກວດຈັບຄວັນ ຄວາມຮ້ອນ ຫລື ຜ່ານລະບົບການກວດຈັບພິິເສດເຊັ່ນ ລະບົບ OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) ຄວາມສາມາດໃນການກວດຈັບຂອງລະບົບແມ່ນຂຶ້ນກັບໂຄງສ້າງຂອງອາຄານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ລະບົບສາມາດລາຍງານໂດຍກົງໄປຍັງສູນຕິດຕາມເຕືອນໄພ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງພວກເຮົາ ຈາກນັ້ນບໍລິການສຸກເສີນແມ່ນຈະຖືກເອີ້ນໃຊ້ທັນທີ.

ລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພສາມາດທີ່ຈະກວດສອບ ແລະ ລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ມີການເກີດເພີງໄໝ້ໄດ້ຈາກການກວດຈັບຄວັນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ ເໝາະສຳລັບຕິດຕັ້ງໃນໂຮງແຮມ ຫລື ອາຄານຕ່າງໆ ເພາະເປັນບ່ອນທີ່ອາດຈະເກີດເພີງໃໝ້ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດ ແຜ່ລາມໄດ້ຢ່າງໄວວາ.

ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຍັງມີລະບົບແບບ FirePro Xtinguish ທີ່ນິຍົມຕິດຕັ້ງໄວ້ພາຍໃນຫ້ອງເຊີເວີ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນ ເມື່ອປຽບທຽບລະບົບ FirePro Xtinguish ກັບລະບົບອື່ນ ເຫັນໄດ້ວ່າມັນເປັນຕົວເລືອກທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງກວ່າ, ປະຫຍັດກວ່າ, ມີການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ປອດໄພກວ່າ.

lo
en_GB lo