Eyetech logo_Eyetech Security Systems

ລະບົບເຝົ້າລະວັງຜ່ານວິດີໂອສະແດງຜົນ

IP SURVEILLANCE_Eyetech Security Systems

ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການເປີດໂຕກ້ອງ IP ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ແລະ ວິທີການບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງຂອງມັນ ເຮັດໃຫ້ລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດແບບເກົ່າໄດ້ປ່ຽນໄປຢ່າງສິ້ນເຊີງ ລະບົບການເຝົ້າລະວັງຜ່ານວິດີໂອສະແດງຜົນເປັນລະບົບທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ງ່າຍໂດຍຜ່ານໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີການສະແດງຜົນທີ່ດີເລີດຂອງມັນ ກ້ອງວົງຈອນປະເພດນີ້ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ. 

ບໍລິສັດ Eyetech ຜູ້ນຳດ້ານການຈັດຫາລະບົບ IP ຈາກຫລາກຫລາຍບໍລິສັດນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບງົບປະມານທີ່ທ່ານໄວ້ວາງໄວ້ທຸກຮູບແບບ.

ກ້ອງ IP

ລະບົບການຈັດການວິດີໂອ

lo